Моят профил

Промяна на данни за контакт

Тук можете да промените имейла си за достъп до клиентската част и телефонния си номер. Заявките се обработват до 24 часа след подаването.

Текущ имейл: [email protected]

В случай че сте променили телефонния си номер, посочен в договора, моля, заявете смяната му от тук:

Промяна на парола за BenchMark Clients

Забравени данни за вход в платформата

При забравени данни изпратете заявка, като изберете номер на договора. Данните ще бъдат изпратени на посочения от вас имейл.

Номера на сметки в MetaТrader

ПлатформаДоговорСметкаВалута

Категоризация като професионален клиент

Можете да бъдете категоризирани като професионален клиент, като кликнете на бутона:

Искане за категоризация

Декларация за произход на средства

Може да изтеглите декларацията за произход на средства от този линк. Файлът представлява PDF документ с полета за попълване. Ако не разполагате с програма за PDF, свалете я за Windows, Android или iOS. Попълненият и подписан файл може да го прикачите във формата за прикачване на файлове по-долу.

Промяна на документи за идентификация

При промяна на документите за самоличност или на постоянния ви адрес, можете да прикачите тук копие от съответните удостоверяващи документи.

документ за самоличност

 

Цветна снимка или копие на личната карта (и двете страни) или паспорта на клиента.

Данните от личната карта или паспорта трябва да съвпадат с попълнените в регистрационната форма данни.


БенчМарк Финанс е задължен да изисква и съответно да съхранява предоставената от вас информация в качеството си на лицензиран посредник и администратор на лични данни.

документ за постоянен адрес

Цветна снимка или копие на един от следните документи: шофьорска книжка (и двете страни) или фактура за комунална услуга на името на клиента (издадена последните 3 месеца), удостоверяваща адреса на клиента, или банков документ - удостоверение, извлечение/отчет по сметка, съдържащ личните данни на клиента (издаден последните 3 месеца), или документ за платени данъци от клиента, или застрахователна полица на името на клиента, или договор за ипотека, или документ от пенсионен фонд, или документ за право на работа/обучение в чужда държава.

В зависимост от надеждността на предоставените документи, БенчМарк може да поиска повече от един документ.


БенчМарк Финанс е задължен да изисква и съответно да съхранява предоставената от вас информация в качеството си на лицензиран посредник и администратор на лични данни.

[email protected]
Иван Петров
9876543210
80213