Facebook Pixel

Моят профил

Категоризация като професионален клиент

Можете да бъдете категоризирани като професионален клиент, като кликнете на бутона:

Искане за категоризация

Промяна на данни за контакт

Тук можете да промените имейла си за достъп до клиентската част и телефонния си номер. Заявките се обработват до 24 часа след подаването.

Текущ имейл: [email protected]

В случай че сте променили телефонния си номер, посочен в договора, моля, заявете смяната му от тук:

Промяна на парола за BenchMark Clients

Забравени данни за вход в платформата

При забравени данни изпратете заявка, като изберете номер на договора. Данните ще бъдат изпратени на посочения от вас имейл.

Номера на сметки в MetaТrader

ПлатформаДоговорСметкаВалута

Промяна на документи за идентификация

При промяна на документите за самоличност или на постоянния ви адрес, можете да прикачите тук копие от съответните удостоверяващи документи.

документ за самоличност

 

Двустранно сканирано копие или снимка на личната карта на титуляря.

Данните от личната карта трябва да съвпадат с попълнените данни в регистрационната форма.

Адресът по личната карта трябва да съвпада с адреса от банковия документ/фактурата за комунална услуга.


БенчМарк Финанс е задължен да изисква и съответно да съхранява предоставената от вас информация в качеството си на лицензиран посредник и администратор на лични данни.

документ за постоянен адрес

Сканирано копие или снимка на банков документ или фактура за комунална услуга, издадени през последните 3 месеца. Информацията за паричните средства и трансакции в тях може да бъде скрита.

Банков документ е издадено от банка извлечение или удостоверение за сметка. Документът трябва да съдържа или имената на титуляря и неговия адрес, или имената на титуляря и неговото ЕГН. Не се приемат вносни бележки и снимки на екрана от онлайн банкиране.

Фактура за комунална услуга е фактура за ток, вода, парно или газ. Документът трябва да удостовери адреса на титуляря. Не се приемат разписки от платежни системи или от компании за платежни услуги.


БенчМарк Финанс е задължен да изисква и съответно да съхранява предоставената от вас информация в качеството си на лицензиран посредник и администратор на лични данни.

[email protected]
Иван Петров
987654
1