Калкулатори

Калкулаторите дават възможност за извършване на редица изчисления, свързани с търговията в платформата MetaTrader на БенчМарк. На страницата ще намерите пет калкулатора, с помощта на които можете да пресметнете дължимия дневен лихвен суап за отворените позиции, необходимия марджин за сключване на сделка, размера на риска по дадена сделка, цената на активиране на автоматичното затваряне на позиции (stop-out) и обменния курс между валутите. Можете да превключвате между калкулаторите от следното навигационно меню:

 

[email protected]
Иван Петров
9876543210
80213