Facebook Pixel

Калкулатори

Калкулаторите дават възможност за извършване на редица изчисления, свързани с търговията в платформата MetaTrader на БенчМарк. На страницата ще намерите пет калкулатора, с помощта на които можете да пресметнете дължимия дневен лихвен суап за отворените позиции, необходимия марджин за сключване на сделка, размера на риска по дадена сделка, цената на активиране на автоматичното затваряне на позиции (stop-out) и обменния курс между валутите. Можете да превключвате между калкулаторите от следното навигационно меню:

 

[email protected]
Иван Петров
987654
1