Facebook Pixel

Пазарни настроения

Диаграмата на пазарните настроения показва в реално време как са разпределени покупките и продажбите на клиентите на БенчМарк при някои основни инструменти в платформата MetaTrader. Съотношението между покупки и продажби е измерител на мнението на трейдърите за това, дали даден финансов инструмент по-скоро ще поскъпне или ще поевтинее.

Отворени позиции

Процентното разпределение на отворените позиции в диаграмата е на база на настроението на всеки клиент по отделно. Зеленият бар показва процента на клиентите, които са купили съответния финансов инструмент, а червеният – процента на клиентите, които са го продали.

 

Чакащи поръчки

Процентното разпределение на чакащите поръчки в диаграмата е на база на настроението на всеки клиент по отделно. Зеленият бар показва процента на клиентите, които имат чакащи поръчки за покупка на съответния финансов инструмент а червеният – процента на клиентите, които имат чакащи поръчки за продажба.

[email protected]
Иван Петров
987654
1