Контакти

 

 

Отдел Телефон Имейл адрес Работно време
Търговия на международни пазари 02 962 57 95 [email protected] от 00:00 понеделник до 24:00 петък
Търговия на БФБ – София 02 491 26 82 [email protected] от 10:00 до 17:00
Откриване на сметки, внос и теглене 02 962 57 95 [email protected] от 09:00 до 16:45
Обучение 02 491 26 88 [email protected] от 08:30 до 17:30
[email protected]
Иван Петров
9876543210
80213