Facebook Pixel

Внос на средства

Валута на картата:
Договор:
Сума:

Debit/Credit card

При захранване на клиентска сметка за търговия чрез дебитна или кредитна карта не се начисляват такси.

Картови плащания към сметки в платформите MetaTrader 4/5 се обработват всеки работен ден, денонощно. Картови плащания към сметки в платформата BG Trader се обработват всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:45 ч.

Приемат се плащания в BGN, EUR и USD. В случай че валутата на картата и валутата на клиентската сметка се различават, депозираната сума ще бъде превалутирана по текущ курс на БенчМарк.

БенчМарк не приема плащания от трети лица. Приемат се захранвания само от дебитни и кредитни карти с титуляр - лицето по договора за търговия. Ако захранването не е направено от карта на ваше име, преведената сума ще бъде блокирана.

БенчМарк си запазва правото да изисква допълнителна информация и документи във връзка с направеното захранване.

Договор:
Сума в български лева:

ePay

Можете да захраните вашата сметка за търговия през системата за разплащане ePay.

Не се извършват плащания чрез ePay за клиенти, сключили договор за търговия онлайн.

Плащания чрез ePay към сметки в платформите MetaTrader 4/5 се обработват всеки работен ден, денонощно. Плащания чрез ePay към сметки в платформата BG Trader се обработват всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:45 ч.

За захранване на сметка през ePay не се начислява такса за превода. 

Чрез ePay можете да правите само левови трансфери. Ако е необходимо, преведената от вас сума ще бъде превалутирана спрямо валутата на клиентската ви сметка по текущи валутни курсове на БенчМарк.  

Приемат се захранвания само от микросметки с титуляр - лицето по договора за търговия. Ако захранването не е направено от микросметка на ваше име, преведената сума ще бъде блокирана.
 

Внос по банков път

Работното време за обработване на банкови преводи е всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:45 ч.

При захранване на клиентска сметка по банков път не се начисляват такси. При междубанкови валутни преводи е възможно обслужващата банка на клиента да начисли допълнителни такси, които не зависят от БенчМарк.

БенчМарк не приема плащания от трети лица. Приемат се захранвания само от банкови сметки с титуляр лицето по договора за търговия. Ако захранването не е направено от банкова сметка на ваше име, преведената сума ще бъде блокирана.

В основанието на банковия превод запишете номера на договора за търговия, който желаете да захраните. Получател на средствата е БенчМарк Финанс АД.

За превод от чуждестранна банка ще ви е нужен адресът на обслужващия банков клон: Lozenec, 1407 Sofia, 55 Nikola Vaptzarov Blvd.

При внасяне на суми по банков път, равни или надвишаващи 15 000 евро, или равностойността им в друга валута, клиентът трябва да попълни Декларация за произход на средства.

При внос на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк.

Сметките за захранване на суми за всички клиенти на MetaTrader са:

Сметка IBAN
BGN BG71RZBB91551060585251
EUR BG17RZBB91551460585220
USD BG30RZBB91551160585229

Райфайзенбанк ЕАД; BIC: RZBBBGSF


Сметките за захранване на суми за всички клиенти на BG Trader са:

Сметка IBAN
BGN BG79RZBB91551060585204
EUR BG23RZBB91551460585209
USD BG15RZBB91551160585208

Райфайзенбанк ЕАД; BIC: RZBBBGSF

На каса

Работното време за извършване на касови операции е всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:45 ч.

  • При внасяне на сума на каса в офис на БенчМарк клиентската сметка се заверява на същия работен ден
  • БенчМарк не начислява комисиони за внос и теглене на суми на каса

Важно: Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой максималната сума за вноска на каса е 10 000 лева или еквивалента им в друга валута.

При внос на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк.

БенчМарк Финанс, офис София

1407 София
бул. Черни връх 32, вх. А, ет. 2
(02) 962 57 95, (02) 962 21 63
[email protected]

[email protected]
Иван Петров
987654
1