Внос на средства

Валута на картата :
Договор:
Сума:

Debit/Credit card

Картови плащания към сметки в платформите MetaTrader 4 и 5 се обработват денонощно, всеки работен ден.

Картови плащания към сметки в платформата BG Trader се обработват от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден.

Не се начисляват такси при захранване чрез дебитна или кредитна карта.

Приемат се плащания в BGN, EUR и USD. В случай че валутата на картата и валутата на клиентската сметка се различават, депозираната сума ще бъде превалутирана по текущ курс на БенчМарк.

БенчМарк не приема плащания от трети лица. Приемат се захранвания само от дебитни и кредитни карти с титуляр - лицето по договора за търговия. Ако захранването не е направено от карта на Ваше име, преведената сума ще бъде блокирана.

БенчМарк си запазва правото да изисква допълнителна информация и документи във връзка с направеното захранване. При внасяне на парични суми е възможно да бъде поискано клиентът да попълни Декларация за произход на средства.

Списък на вноските чрез дебитна/кредитна карта и техния статус могат да бъдат проследени в страница Моите трансакции.

Договор:
Сума в български лева:

ePay

Плащания чрез ePay към сметки в платформите MetaTrader 4 и 5 се обработват денонощно, всеки работен ден.

Плащания чрез ePay към сметки в платформата BG Trader се обработват от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден.

Не се начисляват такси за захранване на сметка през ePay.

Чрез ePay могат да се правят само левови трансфери. Ако сметката за търговия на клиента е във валута, сумата ще бъде превалутирана по текущи валутни курсове на БенчМарк.  

БенчМарк не приема плащания от трети лицаПриемат се захранвания само от лицето титуляр по договора за търговия в БенчМарк. Преведени суми от трети лица ще бъдат блокирани.

При внасяне на парични суми е възможно да бъде поискано клиентът да попълни Декларация за произход на средства.

Списък на вноските чрез ePay и техния статус могат да бъдат проследени в страница Моите трансакции.
 

Внос по банков път

Работното време за обработване на банкови преводи е всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:45 ч.

Не се начисляват такси при захранване на сметка по банков път. При междубанкови валутни преводи е възможно обслужващата банка на клиента да начисли такси, които не зависят от БенчМарк.

БенчМарк не приема плащания от трети лица. Приемат се захранвания само от банкови сметки с титуляр лицето по договора за търговия. Ако захранването не е направено от банкова сметка на ваше име, преведената сума ще бъде блокирана.

В основанието на банковия превод запишете номера на договора за търговия, който желаете да захраните. Получател на средствата е БенчМарк Финанс АД.

При внос на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк.

За превод от чуждестранна банка е нужен адресът на обслужващия банков клон: "Lozenec, 1407 Sofia, 55 Nikola Vaptzarov Blvd".

При внасяне на суми по банков път е възможно да бъде поискано клиентът да попълни Декларация за произход на средства.

Сметки за захранване на суми за клиенти на MetaTrader:

Сметка IBAN
BGN BG69UBBS81551060585251
EUR BG15UBBS81551460585220
USD BG28UBBS81551160585229

Обединена българска банка АД; BIC: UBBSBGSF


Сметки за захранване на суми за клиенти на BG Trader:

Сметка IBAN
BGN BG77UBBS81551060585204
EUR BG15UBBS81551460585220
USD BG13UBBS81551160585208

Обединена българска банка АД; BIC: UBBSBGSF

На каса

Работното време за извършване на касови операции е от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден.

Не се начисляват такси при захранване на сметка на каса.

Максималната сума за внос на каса е 10 000 лв. или равностойността им в друга валута съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой.

При внос на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк.

При внасяне на парични суми е възможно да бъде поискано клиентът да попълни Декларация за произход на средства.

БенчМарк Финанс, офис София

1407 София
бул. Черни връх 32, вх. А, ет. 2
(02) 962 57 95, (02) 962 21 63
[email protected]

[email protected]
Иван Петров
9876543210
80213