MetaTrader VPS

Описание

Все по-динамичните пазари изискват отлична свързаност към сървърите за търговия и стабилна системна конфигурация. MetaTrader VPS е иновационна услуга, която ви дава сигурност, че вашата MetaTrader платформа ще работи стабилно без прекъсване, дори да изключите компютъра си.

Услугата е особено подходяща за трейдъри, използващи автоматизирани експертни системи за търговия (Expert Advisors). Клиентските виртуални сървъри се намират във високотехнологичен хостинг център, гарантиращ непрекъсната връзка със сървъра за търговия. Това означава, че вашата търговска система ще работи независимо от външни фактори, като спирания на тока и проблеми с интернет връзката ви. Паралелно с това физическата близост на хостинг центъра до сървъра за търговия гарантира изключително ниска латентност на връзката (средно 4 ms), което подобрява времето за реакция на експертната система и скоростта на изпълнението на сделките.

Изнасяйки платформата си за търговия на виртуалния сървър, вие ще можете да оставите експертната си система да работи необезпокоявана от други приложения. Ако използвате личния си компютър за други приложения и функции, освен платформата за търговия, има вероятност някоя от програмите, които използвате, да блокира и това да доведе до нестабилно поведение на цялата система. Имайки предвид бързите движения на пазарите, един рестарт на компютъра в неподходящия момент може да ви коства много.

Още едно предимство на MetaTrader VPS е възможността да следите платформата си за търговия от различни места. Можете да влезете във вашия виртуален сървър от произволен компютър, без да е нужно да инсталирате специален софтуер или да правите сложни предварителни настройки. Трябва единствено да знаете личния си IP адрес и данните за вход.

MetaTrader VPS ви дава уникалната възможност да търгувате през MetaTrader, дори да използвате компютър с Mac OS, Linux или друга операционна система, различна от Windows.

Важно: MetaTrader VPS се предлага в партньорство с Commercial Network Services, водещ международен доставчик на подобен тип услуги. Поради тази причина, БенчМарк не носи отговорност за каквито и да било загуби, разходи, разноски или отговорности, понесени или претърпени от клиентите, поради повреда в системата, закъснения в предаването на информация и други пречки от техническо естество.

Конфигурация на виртуалния сървър

Избирайки да използвате услугата MetaTrader VPS, вие имате достъп до следните сървърни ресурси:

  • 2048MB RAM
  • 45GB Дисково пространство
  • 2 процесорни ядра
  • Личен IP адрес

Сървърите работят с Windows 2016/2019 и използват платформа за виртуализация Microsoft Hyper-V. Microsoft Hyper-V е изключително стабилна и за разлика от други алтернативни приложения предлага на потребителите следните предимства:

  • Всеки MetaTrader VPS потребител може да използва максимума на ресурсите на акаунта си без това да повлияе отрицателно на останалите потребители
  • Имате гарантиран достъп до цялото количество RAM в пакета ви
  • На практика всеки клиент използва отделна част от хардуера на сървъра
  • Инсталирането на ъпдейти на операционната система и рестартирането става само по желание и във времето, което е най-удобно за клиента
  • Имате възможност да настроите приоритета на платформата за търговия като системно приложение, което да ви гарантира допълнителна стабилност

MetaTrader VPS активация

Всички клиенти на БенчМарк с реални търговски сметки могат да използват услугата MetaTrader VPS, като месечната такса е 35 USD.

За да продължите към страницата за Активация / Деактивация за MetaTrader VPS, натиснете бутона:


Активирай / Деактивирай

[email protected]
Иван Петров
9876543210
80213