Допълнителна сметка

От тази секция можете да заявите откриване на допълнителна сметка към вече съществуващ договор за търговия или да подпишете онлайн договор за платформа, на която не сте клиент.

Изберете платформа

документ за самоличност

 

Цветна снимка или копие на личната карта (и двете страни) или паспорта на клиента.

Данните от личната карта или паспорта трябва да съвпадат с попълнените в регистрационната форма данни.


БенчМарк Финанс е задължен да изисква и съответно да съхранява предоставената от вас информация в качеството си на лицензиран посредник и администратор на лични данни.

документ за постоянен адрес

Цветна снимка или копие на един от следните документи: шофьорска книжка (и двете страни) или фактура за комунална услуга на името на клиента (издадена последните 3 месеца), удостоверяваща адреса на клиента, или банков документ - удостоверение, извлечение/отчет по сметка, съдържащ личните данни на клиента (издаден последните 3 месеца), или документ за платени данъци от клиента, или застрахователна полица на името на клиента, или договор за ипотека, или документ от пенсионен фонд, или документ за право на работа/обучение в чужда държава.

В зависимост от надеждността на предоставените документи, БенчМарк може да поиска повече от един документ.


БенчМарк Финанс е задължен да изисква и съответно да съхранява предоставената от вас информация в качеството си на лицензиран посредник и администратор на лични данни.

Иван Петров
9876543210
80213