Теглене на средства

От договор:
Сума:
IBAN Валута

Банковата сметката, към която нареждате средства, трябва да бъде задължително потвърдена. Вашите потвърдени сметки са видими в меню "IBAN номер". Банковите сметки се потвърждават автоматично, когато депозирате средства към БенчМарк по банков път.

Ако не сте депозирали средства по банка и нямате потвърдена сметка, трябва да ни изпратите снимка или сканирано копие на банков документ, който потвърждава, че сметката е ваша. Снимка или сканирано копие можете да прикачите от бутон Прикачи документ .БенчМарк е задължен да изисква и съответно да съхранява предоставената от вас информация в качеството си на лицензиран посредник и администратор на лични данни.

При теглене от клиентска сметка по банков път с експресен превод (RINGS), разходите за него са за сметка на клиента според текущата тарифа на банката. Експресните преводи се изпълняват до 15:00 ч.

Теглене по банков път

Работното време за обработване на теглене по банков път е всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:45 ч.

 • При теглене в лева с обикновен превод не се начисляват такси. При теглене с експресен превод (RINGS), банковите такси са за сметка на клиента.
 • При теглене в евро в рамките на ЕС и България банковите такси са за сметка на клиента (0.61 евро за обикновен превод и 5.11 евро за експресен). Ако сметката на клиента е в обслужващата банка на БенчМарк (KBC Банк България), не се начисляват такси.
 • При теглене в евро извън ЕС и при теглене в долари банковите такси са за сметка на клиента (10 евро за обикновен превод и 30 евро за експресен). При теглене в долари клиентът заплаща и допълнителна такса към банка кореспондент. Ако сметката на клиента е в обслужващата банка на БенчМарк (KBC Банк България), не се начисляват такси.
 • Титулярят на банковата сметка трябва да е същото лице, което е титуляр по сметката за търговия.
 • Изпълнението на заявките е съобразено с работното време на банковите институции.
 • Времето за получаване на заявената сума може да варира в зависимост от банката получател, валутата на превода и часа на нареждане.
 • При теглене на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк за сделки с валута по сметка.
 • При теглене на парични суми е възможно да бъде поискано клиентът да попълни Декларация за произход на средства

Списък на всички тегления и техния статус могат да бъдат проследени в страница Моите трансакции.

От договор:
Сума:
Дата на теглене:
Валута на получаване :
Офис:
гр. София

Теглене на каса

Работното време за теглене на суми на каса в офис на БенчМарк е от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден.

 • Не се начисляват такси при теглене на каса.
 • Максималната сума за теглене на каса е 10 000 лв. или равностойността им в друга валута съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой.
 • При теглене на суми до 4 000 лв. или равностойността им в друга валута, тегленето става без предизвестие от страна на клиента.
 • При теглене на суми до 10 000 лв. тегленето става с 1 ден предизвестие, до 13:00 ч. на предходния работен ден.
 • Ако валутата на изтеглената сума е различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк.
При теглене на парични суми е възможно да бъде поискано клиентът да попълни Декларация за произход на средства.

  [email protected]
  Иван Петров
  9876543210
  80213