Facebook Pixel

Теглене на средства

От договор:
Сума:
IBAN Валута

Банковата сметката, към която нареждате средства, трябва да бъде задължително потвърдена. Вашите потвърдени сметки са видими в меню "IBAN номер". Банковите сметки се потвърждават автоматично, когато депозирате средства към БенчМарк по банков път.

Ако не сте депозирали средства по банка и нямате потвърдена сметка, трябва да ни изпратите снимка или сканирано копие на банков документ, който потвърждава, че сметката е ваша. Снимка или сканирано копие можете да прикачите от бутон Прикачи документ.


БенчМарк е задължен да изисква и съответно да съхранява предоставената от вас информация в качеството си на лицензиран посредник и администратор на лични данни.

При теглене от клиентска сметка по банков път с експресен превод (RINGS), разходите за него са за сметка на клиента според текущата тарифа на банката. Експресните преводи се изпълняват до 15:00 ч.

Теглене по банков път

Заявките за теглене по банков път се обработват от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден.

При теглене от клиентска сметка по банков път с обикновен превод в лева не се начисляват такси, независимо от банката на клиента.

При теглене на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк за сделки с валута.

Моля, запознайте се с условията за теглене по банков път.

От договор:
По карта:
Сума:

Теглене към BenchMark Mastercard

Зареждането на картата ще бъде изпълнено в рамките на няколко минути от подаването на заявка в работни дни от понеделник 00:00 ч. до петък 24:00 ч.

Сумата е необходимо да бъде посочена във валутата на картата. При теглене на средства към карта във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк за сделки с валута.

От сумата, която заявите, ще бъдат приспаднати дължимите такси.

Моля, запознайте се с условията за теглене към BenchMark Mastercard.

Заявете вашата карта от тук.
От договор:
Сума:
Дата на теглене:
Валута на получаване :
Офис:

Теглене на каса

Работното време за теглене на суми на каса в офис на БенчМарк е от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден.

  • При теглене от клиентска сметка на каса не се начисляват комисиони.
  • Важно: Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой максималната сума за теглене на каса е 5 000 евро или еквивалента им в друга валута.
  • При теглене на суми с равностойност до USD 2 000, EUR 2 000 или 4 000 лева тегленето става без предизвестие от страна на клиента.
  • При теглене на суми с равностойност от 2 000 евро до 5 000 евро тегленето става с 1 (един) ден предизвестие. Заявки се приемат до 13:00 часа на предходния работен ден.

При теглене на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк за сделки с валута в брой.

Иван Петров
987654
1