Facebook Pixel

Теглене на средства

От договор:
Сума:
IBAN Валута

Банковата сметката, към която нареждате средства, трябва да бъде задължително потвърдена. Вашите потвърдени сметки са видими в меню "IBAN номер". Банковите сметки се потвърждават автоматично, когато депозирате средства към БенчМарк по банков път.

Ако не сте депозирали средства по банка и нямате потвърдена сметка, трябва да ни изпратите снимка или сканирано копие на банков документ, който потвърждава, че сметката е ваша. Снимка или сканирано копие можете да прикачите от бутон Прикачи документ.БенчМарк е задължен да изисква и съответно да съхранява предоставената от вас информация в качеството си на лицензиран посредник и администратор на лични данни.

При теглене от клиентска сметка по банков път с експресен превод (RINGS), разходите за него са за сметка на клиента според текущата тарифа на банката. Експресните преводи се изпълняват до 15:00 ч.

Теглене по банков път

Работното време за обработване на банкови преводи е всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:45 ч.

 • При теглене от клиентска сметка по банков път с обикновен превод в лева не се начисляват такси, независимо от банката на клиента.
 • Ако банковата сметка на клиента е в обслужващата банка на БенчМарк (Райфайзенбанк) не се начисляват такси. При теглене от клиентска сметка по банков път във валута се начислява такса от 0.05%, минимум 14 евро. 
 • При теглене от клиентска сметка по банков път с експресен превод (RINGS), разходите за него са за сметка на клиента, според текущата тарифа на банката.
 • Титулярят на банковата сметка трябва да е същото лице, което е титуляр по сметката за търговия.
 • Изпълнението на заявките е съобразено с работното време на банковите институции.
 • Времето за получаване на заявената сума може да варира в зависимост от вашата банка, валутата на превода и часа на нареждане.
 • При теглене на суми по банков път равни или надвишаващи 15 000 евро или равностойността им в друга валута, клиентът трябва да попълни Декларация за произход на средства

При теглене на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк за сделки с валута по сметка.

От договор:
По карта:
Сума:

Теглене към BenchMark Mastercard

Работното време за теглене на суми към BenchMark Mastercard e в работни дни от 00:00 ч. понеделник до петък 24:00 ч.

 • При теглене от клиентска сметка към карта на активни клиенти не се начисляват комисиони, както е описано в тарифата.
 • Важно: Дневният лимит за осъществяване на теглене към всички ваши BenchMark Mastercard e 5 000 валутни единици и максимум 5 броя операции. Общите лимити по всяка издадена карта можете да видите тук.
 • Важно: Сумата, заявена за теглене, следва да бъде посочена във валутата на съответната карта.

При теглене на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк за сделки с валута.

БенчМарк си запазва правото да изисква допълнителна информация и документи във връзка с подадена заявка за теглене.

Заявете вашата карта от тук.

От договор:
Сума:
Дата на теглене:
Валута на получаване :
Офис:
гр. София

Теглене на каса

Работното време за теглене на суми на каса в офис на БенчМарк е от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден.

 • При теглене от клиентска сметка на каса не се начисляват комисиони.
 • Важно: Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой максималната сума за теглене на каса е 10 000 лева или еквивалента им в друга валута.
 • При теглене на суми с равностойност до USD 2 000, EUR 2 000 или 4 000 лева тегленето става без предизвестие от страна на клиента.
 • При теглене на суми с равностойност от 2 000 евро до 5 000 евро тегленето става с 1 (един) ден предизвестие. Заявки се приемат до 13:00 часа на предходния работен ден.

При теглене на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк за сделки с валута в брой.

Иван Петров
987654
1