Facebook Pixel

Прехвърляне на средства

От договор:
Към договор:
Сума:
Вид валута:

Условия за прехвърляне

Заявки за прехвърляне между клиентски сметки се приемат онлайн денонощно, но се изпълняват от 09:00 часа до 16:45 часа всеки работен ден. Прехвърлянето на средства между клиентски сметки в платформата MetaTrader 5 се изпълнява денонощно.

От сметка на международните пазари могат да се прехвърлят само средства, които не са блокирани като марджин изискване. От сметка по договор за търговия на БФБ могат да се прехвърлят само свободни парични средства.

С цел избягване на многократно превалутиране, препоръчваме прехвърлянията да се извършват във валутата на първата сметка (поле "От договор").

[email protected]
Иван Петров
987654
1