Facebook Pixel

Прехвърляне на средства

От договор:
Към договор:
Сума:
Вид валута:

Условия за прехвърляне

Заявки за прехвърляне между клиентски сметки се приемат онлайн денонощно, но се изпълняват от 09:00 часа до 16:45 часа всеки работен ден. Сметката, от която се прехвърлят средства и сметката бенефициент могат да са в различни платформи.

От сметка на международните пазари могат да се прехвърлят само средства, които не са блокирани като марджин изискване. От сметка по договор за търговия на БФБ могат да се прехвърлят само свободни парични средства.

[email protected]
Иван Петров
987654
1