Прехвърляне на средства

От договор:
Към договор:
Сума:
Вид валута:

Условия за прехвърляне

Заявки за прехвърляне между клиентски сметки се приемат онлайн денонощно, но се изпълняват от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден. Прехвърлянето на средства между клиентски сметки в платформата MetaTrader 5 се изпълнява денонощно.

Заявки за прехвърляне на средства се подават чрез клиентската част на БенчМарк. Сметката, от която се прехвърлят средства и сметката бенефициент могат да са в различни платформи.

Прехвърляне на средства между сметки, по които титулярите са различни лица, става след попълване на заявка от лицето наредител в офис на БенчМарк.

С цел избягване на многократно превалутиране, препоръчваме прехвърлянията да се извършват във валутата на първата сметка (поле "От договор").

[email protected]
Иван Петров
9876543210
80213