Facebook Pixel

Издаване на BenchMark Mastercard

Заявка за издаване на карта

Имена върху картата:
Валута на картата:
Моб. телефон:
Приемам условията на договора за издаване на карта и приложената тарифа.

Условия за издаване

Преди да попълните формата на заявка, се запознайте подробно с условията на договора.

При операции с картата се прилага следната тарифа.

При попълване на заявката:

  • Въведете имената си на латиница с главни букви, така както бихте искали да бъдат изписани върху картата.
  • Посочете валутата, в която желаете да бъде издадена картата.
  • Въведете валиден мобилен номер във формат (00359xxx), на който при активиране на картата ще получите SMS с вашия PIN код.

Повече информация за BenchMark Mastercard можете да видите тук.

При отказ от получаване на вече изработена карта, разходите по издаване и доставка ще бъдат за ваша сметка съгласно тарифата.

документ за самоличност

 

Двустранно сканирано копие или снимка на личната карта на титуляря.

Данните от личната карта трябва да съвпадат с попълнените данни в регистрационната форма.

Адресът по личната карта трябва да съвпада с адреса от банковия документ/фактурата за комунална услуга.


БенчМарк Финанс е задължен да изисква и съответно да съхранява предоставената от вас информация в качеството си на лицензиран посредник и администратор на лични данни.

документ за постоянен адрес

Сканирано копие или снимка на банков документ или фактура за комунална услуга, издадени през последните 3 месеца. Информацията за паричните средства и трансакции в тях може да бъде скрита.

Банков документ е издадено от банка извлечение или удостоверение за сметка. Документът трябва да съдържа или имената на титуляря и неговия адрес, или имената на титуляря и неговото ЕГН. Не се приемат вносни бележки и снимки на екрана от онлайн банкиране.

Фактура за комунална услуга е фактура за ток, вода, парно или газ. Документът трябва да удостовери адреса на титуляря. Не се приемат разписки от платежни системи или от компании за платежни услуги.


БенчМарк Финанс е задължен да изисква и съответно да съхранява предоставената от вас информация в качеството си на лицензиран посредник и администратор на лични данни.

[email protected]m
Иван Петров
987654
1