За нас


Регулации и регистрации

Представяне

БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г.

Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с над 30 000 финансови инструмента на международните финансови пазари, в т.ч. търговия с над 19 000 акции на 36 световни борси, над 200 фючърсни контракта, над 180 валутни двойки, 9 000 CFD и други.

Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги на територията на Великобритания №621564 от UK Financial Conduct Authority (FCA), на територията на Испания №4100 от Spain National Securities Numbering Agency (CNMV), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Франция №75973 от France Financial Markets Regulator (AMF) и други държави-членки на ЕС.

Продукти

MetaTrader 4 и 5 - световни платформи, лидери при търговията на международните финансови пазари. Чрез тях може да се търгува с валути, акции, стоки, индекси и криптовалути.

BG Trader - платформа за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

Структура

БенчМарк Груп

БенчМарк Финанс

БенчМарк Консулт

История

2003 – Основаване на БенчМарк Груп;

2004 – Основаване на БенчМарк Финанс и получаване на лиценз за инвестиционен посредник. Компанията започва да предлага търговия на българския и на международните финансови пазари;

2005 – БенчМарк Финанс става партньор на Saxo Bank A/S за България;

2007 – Дружеството започва да предлага търговия на руските капиталови пазари;

2007 – Награда "За принос в развитието на небанковия финансов сектор" за 2007 година;

2008 – Второ място за "Инвестиционен посредник на 2008 година";

2008 – Стартира се нова услуга - търговия на международните финансови пазари чрез платформата MetaTrader 4;

2009 – БенчМарк Финанс стартира нова платформа за търговия на БФБ - BG Trader;

2009 – "Инвестиционен посредник на 2009 година";

2010 – Второ място за "Инвестиционен посредник на 2010 година";

2011 – "Инвестиционен посредник на 2011 година";

2012 – БенчМарк Финанс стартира платформа за търговия MetaTrader 5;

2013 – "Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар за 2013 година";

2014 – "Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар за 2014 година";

2015 – БенчМарк Финанс стартира нова версия на платформата MetaTrader: Web MetaTrader 4;

2016 – "Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар за 2016 година";

2017 – БенчМарк Финанс представи за първи път в България продукта BenchMark Mastercard и новата версия на платформата Web MetaTrader 5.