Facebook Pixel

Условия за теглене по банков път

  • При теглене от клиентска сметка по банков път с обикновен превод в лева не се начисляват такси, независимо от типа на договора (международни финансови пазари или БФБ) и банката на клиента;
  • При теглене от клиентска сметка по банков път във валута (EUR или USD) се начислява такса от 0.05%, минимум 14 евро. Ако банковата сметка на клиента е в някоя от обслужващите банки на БенчМарк (ОББ и Райфайзенбанк) не се начисляват такси;
  • При теглене на суми по банков път равни или надвишаващи 15 000 евро, или равностойността им в друга валута, клиентът трябва да попълни Декларация за произход на средства;
  • При теглене от клиентска сметка по банков път с експресен превод (RINGS), разходите за него са за сметка на клиента, според текущата тарифа на банката;
  • При теглене по банков път титулярът на банковата сметка трябва да е същото лице, което е титуляр по сметката за търговия в БенчМарк;
  • Изпълнението на заявките е съобразено с работното време на банковите институции;
  • Времето за получаване на заявената сума по сметка може да варира в зависимост от вашата банка, валутата на превода и часа на нареждане.

При теглене на суми от сметка по договор за търговия на БФБ клиентът е длъжен да заяви предварително сумата за теглене, както следва:

  • При подаване на заявката до 11:30 часа сумата е достъпна за теглене на следващия работен ден;
  • При подаване на заявката след 11:30 часа сумата е достъпна за теглене след два работни дни.
N/A
N/A
N/A
N/A