Facebook Pixel

Професионални анализи от Trading Central

Вземете предимство в търговията на финансовите пазари с професионалните технически анализи от Trading Central - специализирана компания с над 20-годишен опит в изготвянето на пазарни анализи за финансовите пазари. Като клиент на БенчМарк, можете да получите безплатен достъп до ежедневните коментари, анализи и търговски идеи от Trading Central за инструменти в платформата MetaTrader.

Предимства на Trading Central

Trading Central базират своите анализи на финансовите пазари върху методология, която включва технически и математически модели, които са тествани и развивани през годините. Чрез анализите на Trading Central получавате:

  • Стратегии за търговия, покриващи инструменти в платформата MetaTrader;
  • Актуални краткосрочни и дългосрочни анализи по всяко време на денонощието;
  • Ключови технически нива на съпротива и подкрепа, предложения за стоп и лимит поръчки.

*БенчМарк не носи отговорност за точността, надеждността или резултатите от търговията, получени въз основа на анализите от Trading Central. Представената от Trading Central информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия от името на БенчМарк или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.

[email protected]
Иван Петров
987654
1