Facebook Pixel

Кредитна линия за трейдъри

От 10 000 до 500 000 лв. срещу обезпечение

С кредитната линия можете да финансирате вашия старт в търговията, да намалите влиянието на марджина върху сметката ви или да осигурите средства за временна защита срещу служебно затваряне на позиции.

Как да получите кредит?

Свържете се с кредитните специалисти на телефон 02 494 21 21 или заповядайте в нашия офис в гр. София, бул. Черни връх 32, вх. А, като предварително си уговорите час по телефона.

След като бъдете одобрени и подпишете необходимите документи, ще разполагате с желаното от вас финансиране.

Можете да използвате средствата по всяко време. Заявете усвояване и ще получите парите директно по търговската си сметка.

Разрешен размер на кредитната линия:
0 EUR
Усвоена сума от кредитната линия:
0 EUR
Неусвоена сума (сума за ползване):
0 EUR
Дължима лихва:
0 EUR
Дължима сума за пълно погасяване:
0 EUR
 

Върху неусвоената част от кредитната линия такса за ангажимент не се дължи. Срокът за ползване на линията е до 1 година от подписване на договора за кредит с опция/възможност за удължаване.

[email protected]
Иван Петров
987654
1